Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AM. Gọi E là trung điểm của AC, N là điểm đối xứng của M qua E a . Tứ giác AMCN là hình gì? Vì sa

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AM. Gọi E là trung điểm của AC, N là điểm đối xứng của M qua E
a . Tứ giác AMCN là hình gì? Vì sao?
b. Chứng minh AB // MN
c. Tam giác ABC cần có điều kiện gì thì tứ giác AMCN là hình vuông?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)tam giác ABC có:
  EC=EA(gt)        
  EM=EN(tính chất đối xứng)
  =>tứ giác AMCN là hbh
  b)tam giác ABC có
  EC=EA(gt)
  MB=MC(gt) 
  =>ME là đường TB của tam giác ABC
  =>AB//ME
  mà ME thuộc MN
  =>AB//MN(đpcm)
   

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-duong-cao-am-goi-e-la-trung-diem-cua-ac-n-la-diem-doi-ung

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai