Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AM. Gọi E là trung điểm của AC, N là điểm đối xứng của M qua E a . Tứ giác AMCN là hình gì? Vì sa

By Mai

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AM. Gọi E là trung điểm của AC, N là điểm đối xứng của M qua E
a . Tứ giác AMCN là hình gì? Vì sao?
b. Chứng minh AB // MN
c. Tam giác ABC cần có điều kiện gì thì tứ giác AMCN là hình vuông?

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AM. Gọi E là trung điểm của AC, N là điểm đối xứng của M qua E a . Tứ giác AMCN là hình gì? Vì sa”

 1. Giải đáp: 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)tam giác ABC có:
  EC=EA(gt)        
  EM=EN(tính chất đối xứng)
  =>tứ giác AMCN là hbh
  b)tam giác ABC có
  EC=EA(gt)
  MB=MC(gt) 
  =>ME là đường TB của tam giác ABC
  =>AB//ME
  mà ME thuộc MN
  =>AB//MN(đpcm)
   

  Trả lời

Viết một bình luận