Toán Lớp 8: Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa C và D. Tia phân giác của góc DAE cắt CD ở F. Kẻ FH ⊥ AE (H ∈ AE) FH cắt BC ở G. Tính

By Thu Giang

Toán Lớp 8: Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa C và D. Tia phân giác của góc DAE cắt CD ở F. Kẻ FH ⊥ AE (H ∈ AE) FH cắt BC ở G. Tính số đo góc FAG ?
Cấm chép mạng, chi tiết giúp mik
Viết một bình luận