Toán Lớp 8: Câu 1. Phân tích đa thức thành nhân tử: x²+xu A. x(x+x) B. x(x-y) C. x²(x-1) D. x(x+y) Câu 2. Phân tích đa thức thành nhân tử: 8xy-4x=

By Tuyết lan

Toán Lớp 8: Câu 1. Phân tích đa thức thành nhân tử: x²+xu
A. x(x+x)
B. x(x-y)
C. x²(x-1)
D. x(x+y)
Câu 2. Phân tích đa thức thành nhân tử: 8xy-4x=
A. 2x(4y-2)
B. 4x(2y+2)
C.4x(2y-1)
D. 2y(4x+2)
Câu 3: phân tích đa thức thành nhân tử: 7.(a-y) + x.(a-y)
A. (x-7) (a-y)
B. (a-y) (7-x)
C. (a-y) (7+x)
D. Ý A và C đều đúng

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Câu 1. Phân tích đa thức thành nhân tử: x²+xu A. x(x+x) B. x(x-y) C. x²(x-1) D. x(x+y) Câu 2. Phân tích đa thức thành nhân tử: 8xy-4x=”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải: 
  Câu 1 : Phân tích đa thức thành nhân tử : x²+xy 
     x² + xy 
  = x ( x + y )
  => Chọn D 
  Câu 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử : 8xy – 4x = 
    8xy – 4x 
  = 4x ( 2y – 1 )
  => Chọn C 
  Câu 3: Phân tích đa thức thành nhân tử : 7.( a – y ) + x.( a – y )
     7.( a – y ) + x.( a – y )
  = ( a – y )( 7 + x )
  => Chọn C 
  #Chúcbanhoctot
   

  Trả lời
 2. Câu 1. Phân tích đa thức thành nhân tử: x²+xu
  A. x(x+x)
  B. x(x-y)
  C. x²(x-1)
  D. x(x+y)
  Giả
  i thích
  Đề bài là x^2+xy nhé
  x^2+xy=x(x+y)
  Câu 2. Phân tích đa thức thành nhân tử: 8xy-4x=
  A. 2x(4y-2)
  B. 4x(2y+2)
  C.4x(2y-1)
  D. 2y(4x+2)
  Giải thích
  8xy-4x=4x(2y-1)
  Câu 3: phân tích đa thức thành nhân tử: 7.(a-y) + x.(a-y)
  A. (x-7) (a-y)
  B. (a-y) (7-x)
  C. (a-y) (7+x)
  D. Ý A và C đều đúng
  Giải thích:
  7.(a-y)+x.(a-y)
  =(a-y)(7+x)
   

  Trả lời

Viết một bình luận