Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: c/m 4:3=2 trả lời dc t cho 50 trục

Toán Lớp 8: c/m 4:3=2
trả lời dc t cho 50 trục

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  4:3=2
  -> Tứ : tam
  => 8 : 4 =2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Đáp án là:
  – 4:3=2 Nghĩa là: Tứ chia Tam là Tám chia Tư
  =>8:4=2
  ( Chữ Hán Việt Tứ là 4 , Tam là 3 )

  Đc thì tim và vote mik:))

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )