Toán Lớp 8: ( 3a-6b ) – m( a-2b ) – n( 2b-a ) phân tích đa thức thành nhân tử

Toán Lớp 8: ( 3a-6b ) – m( a-2b ) – n( 2b-a )
phân tích đa thức thành nhân tử

0 bình luận về “Toán Lớp 8: ( 3a-6b ) – m( a-2b ) – n( 2b-a ) phân tích đa thức thành nhân tử”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (3a – 6b) – m(a – 2b) – n(2b – a) 
  = 3(a – 2b) – m(a – 2b) + n . [-(2b – a)] (nhóm 3 ra ngoài và thay đổi dấu của 2b – a và n)
  = 3(a – 2b) – m(a – 2b) + n(a – 2b) 
  = (a – 2b)(3 – m + n)

Viết một bình luận