Toán Lớp 7: Tìm số nguyên n lớn nhất sao cho n^150 < 5^225

Toán Lớp 7: Tìm số nguyên n lớn nhất sao cho
n^150 < 5^225

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Ta có:
  n^{150} = n^{2.75} = (n^{2})^{75}
  5^{225} = 5^{3.75} = (5^{3})^{75} = 125^{75}
  Vì n^{150} < 5^{225} nên (n^{2})^{75} < (5^{3})^{75} => n² < 125.
  Ta có: 9² = 81(loại)
             10² = 100(loại)
             11² = 121(chọn) 
             12² = 144 > 125(loại)
  Vậy số thích hợp là 11.
  Vậy n = 11.
  Chúc học tốt!!!
   

  Trả lời
 2. *** Giải đáp: ***
   n=11
  *** Lời giải và giải thích chi tiết: ***
  n^150=(n^2)^75;5^225=(5^3)^75=125^75
  n^150<5^225 hay (n^2)^75<125^75 =>n^2<125
  text{Số nguyên lớn nhất thỏa mãn đk trên là n=11}

  Trả lời

Viết một bình luận