Toán Lớp 7: tìm giá trị nhỏ nhất : H=(x-8)+(9-x)

Toán Lớp 7: tìm giá trị nhỏ nhất : H=(x-8)+(9-x)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  H = (x-8)+(9-x)
  Vì (x-8)+(9-x) > 0 ∀x
  => (x – 8) + (9 – x) ≥ 9 – x
  Dấu = xảy ra khi : x – 8 = 0 ⇔ x = 8
  Vậy H_{\text{min}} = 9-x khi x = 8

  Trả lời

Viết một bình luận