Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, góc A < 90o, M là trung điểm của BC. CMR: AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + BC^2/2

By Kỳ Anh

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, góc A < 90o, M là trung điểm của BC. CMR: AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + BC^2/2
Viết một bình luận