Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A = 80 độ. Vẽ cung tròn trên B bán kính AC, vẽ cung trong tâm C bán kính BA, 2 cung tròn này cắt nhau tại D nằm

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A = 80 độ. Vẽ cung tròn trên B bán kính AC, vẽ cung trong tâm C bán kính BA, 2 cung tròn này cắt nhau tại D nằm khác phía của A đối với BC
a, Tính góc BDC = ?
b, Chứng minh CD // AB
VẼ HÌNH GIÚP EM VỚI Ạ
MÌNH CẢM ƠN TRƯỚC Ạ

Comments ( 1 )

 1. $a) Δ ABC và Δ DCB có AB=CD (gt)$
  $BC chung AC=DB (gt)$
  $Vậy Δ ABC = Δ DCB (c.c.c) $
  ⇒$\widehat{BDC}=$ $\widehat{A}=80^0( hai  góc  tương  ứng)$
  b)$ Do Δ ABC = Δ DCB (câu a)$
  $do đó ˆ A B C = ˆ B C D (hai  góc  tương  ứng  của  hai  tam   giác  bằng  nhau)$
  $Hai  góc  này  ở  vị  trí  so  le  trong   của  hai  đường  thẳng  AB  và  CD  cắt đường  thẳng  BC$
  $do  đó CD // AB$
   
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-goc-a-80-do-ve-cung-tron-tren-b-ban-kinh-ac-ve-cung-trong-tam-c-b

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )