Toán Lớp 7: Cho góc nhọn xOy. Ot là tia phân giác của xOy . Trên tia Ot lấy điểm I (I  O). Kẻ IA  Ox ( AOx), kẻ IB  Oy (BOy). a) Chứng minh

Toán Lớp 7: Cho góc nhọn xOy. Ot là tia phân giác của xOy . Trên tia Ot lấy điểm I (I 
O). Kẻ IA  Ox ( AOx), kẻ IB  Oy (BOy).
a) Chứng minh IA = IB.
b) Gọi C là giao điểm của AI và Oy, D là giao điểm của BI và Ox. C/m IC = ID.
c) Gọi K là giao điểm của CD và Ot. Chứng minh  OKC =  OKD.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho góc nhọn xOy. Ot là tia phân giác của xOy . Trên tia Ot lấy điểm I (I  O). Kẻ IA  Ox ( AOx), kẻ IB  Oy (BOy). a) Chứng minh”

Viết một bình luận