Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho ABC vuông tại A, tia phân giác góc B cắt AC tại D. I là hình chiếu của D xuống BC. Khẳng định nào dưới đây là sai? A.ABD = IBD (

Toán Lớp 7: Cho ABC vuông tại A, tia phân giác góc B cắt AC tại D. I là hình chiếu của D xuống BC.
Khẳng định nào dưới đây là sai?
A.ABD = IBD (ch-gn)
B. DAI cân
C. Điểm D cách đều hai cạnh AB và BC
D. BDC cân

Comments ( 1 )

 1. Bạn tự vẽ hình nha.
  A. Đúng
  Vì xét ΔABD và Δ IBD:
  góc ABD = góc IBD; BD chung; góc DAB = góc DIB = 90 độ
  ⇒ ΔABD = ΔIBD (ch-gn)
  B. Đúng Vì từ câu A ⇒ DA = DI ⇒ ΔDAI cân tại D
  C. Đúng vì DA = DI ⇒ D cách đều hai cạnh AB, BC
  D. Sai. ΔBDC không thể cân vì góc DBC ko bằng góc DCB ( trừ khi góc ABC = 2 lần góc ACB)
  Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )