Toán Lớp 7: Cho `a/11` `=` `b/15` `=“c/22`; `a + b – c = – 8` thì : A. a = 22 ; b = 30 ; c = 60 B. a = 11 ; b = 15 ; c = 60 C. a = – 11 ; b = – 1

Toán Lớp 7: Cho a/11 = b/15 =c/22; a + b – c = – 8 thì :
A. a = 22 ; b = 30 ; c = 60
B. a = 11 ; b = 15 ; c = 60
C. a = – 11 ; b = – 15 ; c = – 60
D. a = – 22 ; b = – 30 ; c = – 44
[vui lòng giải thích chi tiết cho mình, mai thi r, cảm ơn.]

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho `a/11` `=` `b/15` `=“c/22`; `a + b – c = – 8` thì : A. a = 22 ; b = 30 ; c = 60 B. a = 11 ; b = 15 ; c = 60 C. a = – 11 ; b = – 1”

 1. Giải đáp:
  D.a=-22;b=-30;c=-44
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a/11=b/15=c/22 và a+b-c=-8
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/11=b/15=c/22=(a+b-c)/(11+15-22)=(-8)/4=-2
  Do đó:
  {(a/11=-2=>a=-2.11=>a=-22),(b/15=-2=>b=-2.15=>b=-30),(c/22=-2=>c=-2.22=>c=-44):}
  Vậy a=-22;b=-30;c=-44
  Giải đáp đúng là D.a=-22;b=-30;c=-44

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, có:
  a/11=b/15=c/22=(a+b-c)/(11+15-22)=(-8)/4=-2
  => {(a=(-2).11=-22),(b=(-2).15=-30),(y=(-2).22=-44):}
  Vậy a=-22;b=-30;c=-44
  => Chọn D.

  Trả lời

Viết một bình luận