Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Biết cân nặng của Lan là 55kg và chiều cao là 155cm. Tính chỉ số BMI?

Toán Lớp 7: Biết cân nặng của Lan là 55kg và chiều cao là 155cm.
Tính chỉ số BMI?

Comments ( 2 )

 1. 155cm = 1,55m
  BMI = 55/{(1,55)^2} = 55/{2,4025} = 22,89281998
  => $\text{ Bình thường ( 18,5 $\le$ BMI $\le$ 24,9 ) }$
   

 2. Công thức tính BMI là : m/(h^2)
  Theo đề bài ta có :
  m = 55 (kg)
  h = 155 cm = 1,55 m
  => BMI = \frac{55}{(1,55)^2} = \frac{55}{2,4025} ≈ 22,9   
  Vậy chỉ số BMI của Lan là 22,9

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )