Toán Lớp 7: -4/7-x=3/5-2x Giúp mình vs ạ ???? ????????

By Mộng Tâm

Toán Lớp 7: -4/7-x=3/5-2x
Giúp mình vs ạ ???? ????????
Viết một bình luận