Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm x thộc Z biết -4

Toán Lớp 6: Tìm x thộc Z biết
-4

Comments ( 1 )

 1. 1 HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 1
  A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1
  1 Hệ tọa độ trong không gian 1
  2 Tọa độ một điểm 1
  3 Tọa độ của một véc-tơ 1
  4 Biểu thức toạ độ của các phép toán véc-tơ 1
  5 Biểu thức toạ độ của tích vô hướng và một số ứng dụng 2
  6 Tích có hướng của hai véc-tơ và ứng dụng 2
  6.1 Tích có hướng 2
  6.2 Ứng dụng 3
  7 Các bất đẳng thức vectơ 3
  8 Phương trình mặt cầu 3
  B CÁC DẠNG TOÁN 4
  1 Tìm tọa độ của vectơ và của điểm 4
  2 Chứng minh ba vectơ đồng phẳng hoặc không đồng phẳng 5
  3 Tích vô hướng và các ứng dụng 6
  4 Chứng minh các tính chất hình học 9
  5 Chứng minh các bất đẳng thức 11
  6 Mặt cầu 12
  C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 13
  D CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 17
  1 Nhận biết 17
  1.1 ĐÁP ÁN 41
  2 Thông hiểu 42
  2.1 ĐÁP ÁN 58
  3 Vận dụng tháp 58
  3.1 ĐÁP ÁN 72
  4 Vận dụng tháp 73
  4.1 ĐÁP ÁN 80
  2 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 82
  A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 82
  1 Véc-tơ pháp tuyến 82
  2 Phương trình tổng quát của mặt phẳng 82
  2.1 Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc 82
  2.2 Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng 83
  2.3 Góc giữa hai mặt phẳng 83
  B CÁC DẠNG TOÁN 83
  1 Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB cho trước 83
  1.1 Bài tập áp dụng 84
  2 Viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và có cặp véc-tơ chỉ phương cho trước. 84
  2.1 Bài tập rèn luyện 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương