Toán Lớp 6: Tim so doi cua moi so Nguyen sau:-7,2021,0

Toán Lớp 6: Tim so doi cua moi so Nguyen sau:-7,2021,0

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tim so doi cua moi so Nguyen sau:-7,2021,0”

  1. Giải đáp:
    $ \quad 7 \\ -2021 \\ \quad 0$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\begin{array}{l} \text{Số đối của -7 là 7  } \\ \text{Số đối của 2021 là -2021} \\ \text{Số đối của 0 là chính nó ( là 0 )} \\  \end{array}$ 

    Trả lời

Viết một bình luận