Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm giá trị tuyệt đối của các số nguyên sau: 15; – 200

Toán Lớp 6: Tìm giá trị tuyệt đối của các số nguyên sau: 15; – 200

Comments ( 2 )

 1. trả lời :
  giá trị tuyệt đối của  15 -> 15
  giá trị tuyệt đối của  -200 -> 200
  mong đc hay nhất ạ !

 2. Giải đáp:
   15vaf200
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   vì I15I=15 và 200=I-200I

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )