Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x,y biết: 2x+xy+y=5

Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x,y biết:
2x+xy+y=5

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x,y biết: 2x+xy+y=5”

Viết một bình luận