Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được 60 triệu đồng. Trung bình số tiền lãi trong mỗi tháng bác Ba nhận được là * 10 triệu đồng. 30 t

Toán Lớp 6: Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được 60 triệu đồng. Trung bình số tiền lãi trong mỗi tháng bác Ba nhận được là *
10 triệu đồng.
30 triệu đồng.
20 triệu đồng.
60 triệu đồng

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : 1 quý = 3 tháng
  Vậy trung bình số tiền lãi trong mỗi tháng bác Ba nhận được là
  60 000 000 : 3 = 20 000 000 (đồng)
  -> B

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh