Toán Lớp 6: Người ta trộn 5 lít dung dịch chứa 5% axít với 15 lít dung dịch chứa 3% axít.Hỏi sau khi trộn xong thì dung dịch mới chứa bao nhiêu phầ

Toán Lớp 6: Người ta trộn 5 lít dung dịch chứa 5% axít với 15 lít dung dịch chứa 3% axít.Hỏi sau khi trộn xong thì dung dịch mới chứa bao nhiêu phần trăm axít?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Người ta trộn 5 lít dung dịch chứa 5% axít với 15 lít dung dịch chứa 3% axít.Hỏi sau khi trộn xong thì dung dịch mới chứa bao nhiêu phầ”

 1. Giải đáp: $3.5\%$ 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Lượng axit sau khi trộn hai dung dịch trên là:

  $$5\%\cdot 5+3\%\cdot 15=0.7(l)$$

  Lượng dung dịch sau khi trộn là:

  $$5+15=20(l)$$
  Sau khi trộn xong thì dung dịch mới chứa số phần trăm axit là:

  $$\dfrac{0.7}{20}\cdot 100\%=3.5\%$$

  Trả lời

Viết một bình luận