Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: người ta dán nhãn thông báo loại bi cho 3 hộp bi,1 hộp chứa toán bi màu đỏ,1 hộp chứa toán bi màu xanh và 1 hộp chứa cả bi xanh và bi đ

Toán Lớp 6: người ta dán nhãn thông báo loại bi cho 3 hộp bi,1 hộp chứa toán bi màu đỏ,1 hộp chứa toán bi màu xanh và 1 hộp chứa cả bi xanh và bi đỏ.Người ta dán nhãn cho 3 hộp bi nhưng cả 3 hộp đều bị dán sai nhãn. Không nhìn vào trong các hộp bi,nếu được chon bốc ra 1 viên bi trong 1 hộp bất kì thì em chọn bốc từ hộp nào để biết được trong mỗi hộp chứa viên bi màu gì?Giải thích
Ai làm đc mik sẽ cho vote 5 sao;1 cảm ơn và 1 trả lời hay nhất

Comments ( 1 )

  1. Cho 3 hộp đựng bi, mỗi hợp đựng 2 viên bi, hộp thứ nhất đựng 2 viên bi xanh , hộp thứ hai đựng 2 viên bi đỏ , hộp thứ ba đựng 1 viên xanh 1 viên đỏ
    Nếu số bi 2 xanh đỏ là 2 thì 2 đỏ sẽ là 2 xanh còn hộp 2 xanh sẽ là bi xanh đỏ , vì các hộp dán nhãn sai

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hoa