Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài có 52 m, chiều rôngj 36 m. Người ta chia khu đất này thành các hình vuông bằng nhau. Hỏi cạnh hì

Toán Lớp 6: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài có 52 m, chiều rôngj 36 m. Người ta chia khu đất này thành các hình vuông bằng nhau. Hỏi cạnh hình vuông lớn nhất có thể chia được, có độ dài bằng bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   diện tích khu đất là :
       (52+ 36).2= 176 ( m)
  độ dài là ;
      176: 4= 44 (m)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để chưa khu đất thành những khoảnh bằng nhau thì B độ dài cạnh hình vuông phải là ước chúng của 52 và 36
  Vì cạnh hình vuông là lớn nhất nên do da cạnh hình vuông là ước chung lớn nhất của 52 và 36 Ta thấy: Ư (52) 1² (52) = 2.2. B. -> 11 (36) = 2.2.9 UCLN (22 36) 24
  Vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là 4m

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )