Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: một đoàn bác sĩ và học viên quân y từ hà nội vào TPHCM để hỗ trợ tham gia chống dịch covid 19. đoàn gồm có 100 bác sĩ và 180 học viên.

Toán Lớp 6: một đoàn bác sĩ và học viên quân y từ hà nội vào TPHCM để hỗ trợ tham gia chống dịch covid 19. đoàn gồm có 100 bác sĩ và 180 học viên. hỏi có thể chia đoàn đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sỹ và sô hoc viên được chia đều cho các tổ. tính sô bác sĩ và sô hoc viên trong mỗi tổ ?

Comments ( 1 )

 1. Tìm Mẫu số chung lớn nhất:
  100 = $2^{2}$ x $5^{2}$
  180 = $2^{2}$ x $3^{2}$ x 5
  => Mẫu số chung: $2^{2}$ x 5 = 4 x 5 = 20
  =>Mỗi tổ có:
  100 : 20 = 5 bác sĩ
  180 : 20 = 9 học viên
  Đáp số: 5 bác sĩ
  9 học viên
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân