Toán Lớp 6: Hình nào có hai đường chéo vuông góc với nhau? Trong 4 hình đâu hình vuông, hình bình hành , hình Tam giác, hình chữ Nhật

Toán Lớp 6: Hình nào có hai đường chéo vuông góc với nhau?
Trong 4 hình đâu hình vuông, hình bình hành , hình Tam giác, hình chữ Nhật

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Hình nào có hai đường chéo vuông góc với nhau? Trong 4 hình đâu hình vuông, hình bình hành , hình Tam giác, hình chữ Nhật”

  1. Giải đáp:
    Hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau.
    Giải thích:
    Hai đường chéo của hình vuông có tính chất: Bằng nhau, vuông góc với nhau. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Là tia phân giác các góc của hình vuông.
     

Viết một bình luận