Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Hình nào có hai đường chéo vuông góc với nhau? Trong 4 hình đâu hình vuông, hình bình hành , hình Tam giác, hình chữ Nhật

Toán Lớp 6: Hình nào có hai đường chéo vuông góc với nhau?
Trong 4 hình đâu hình vuông, hình bình hành , hình Tam giác, hình chữ Nhật

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau.
  Giải thích:
  Hai đường chéo của hình vuông có tính chất: Bằng nhau, vuông góc với nhau. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Là tia phân giác các góc của hình vuông.
   

 2. Hình vuông có 2 đường chéo vuông góc với nhau.
  Nếu như hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau sẽ là hình vuông
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )