Toán Lớp 6: giúp em với ạ BỎ DẤU NGOẶC RỒI TÍNH : -15-(4-8+3-12)+|5-14|

By Nhiên

Toán Lớp 6: giúp em với ạ
BỎ DẤU NGOẶC RỒI TÍNH :
-15-(4-8+3-12)+|5-14|

0 bình luận về “Toán Lớp 6: giúp em với ạ BỎ DẤU NGOẶC RỒI TÍNH : -15-(4-8+3-12)+|5-14|”

Viết một bình luận