Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: CHo x , y ,z : x^2 + y^2 +z^2 . CMR xyz chia hết cho 60

Toán Lớp 6: CHo x , y ,z : x^2 + y^2 +z^2 . CMR xyz chia hết cho 60

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  cái này là  : x^2 + y^2 =z^2
  Do 60 = 3 . 4 .5 và 3 ; 4 ; 5 là số nguyên tố cùng nhau
  => Chỉ cần CM chia hết cho 3 ; 4 ;5 là được
  a) Giả sử cả ba số x,y,z đều không chia hết cho 3.
  Khi đó x ², y², z² chia cho  3 dư  1.
  => x²+y² chia 3 dư 2, trong khi z² chia 3 dư 1.
  Mâu thuẫn với giả thiết x2+y2=z2.
  Vậy trong ba số x,y,z có ít nhất một số chia hết cho 3. Suy ra xyz3.
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do 60=3.4.5 và 3,4,5 nguyên tố cùng nhau nên ta chỉ cần chứng minh xyz chia hết cho 3,4,5 là đủ.

  a) Giả sử cả ba số x,y,z đều không chia hết cho 3.
  Khi đó x²,y²,z² chia cho 3 dư 1.
  Suy ra x²+y² chia 3 dư 2, trong khi z² chia 3 dư 1.
  Mâu thuẫn với giả thiết x2+y2=z2.
  Vậy trong ba số x,y,z có ít nhất một số chia hết cho 3. Suy ra xyz3.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )