Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Cho hình thang cân ABCD. Biết đáy nhỏ AB = 3cm, cạnh bên BC = 2cm, đáy lớn CD = 5 cm. Chu vi của hình thang cân ABCD là: A. 6 cm. B

Toán Lớp 6: Cho hình thang cân ABCD. Biết đáy nhỏ AB = 3cm, cạnh bên BC = 2cm, đáy lớn CD = 5 cm. Chu vi của hình thang cân ABCD là:
A. 6 cm.
B. 10cm.
C. 12cm
D. 15cm

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp là:
  C. 12cm
  Các bước giải:
  3 + 2 + 5 + 2 = 12(cm)
  HỌC TỐT NHÉ~~
   

 2. Chu vi là :
  3 + 5 + (2 xx 2) = 12 (cm)
  =>C

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc