Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Chị Duyên đang ngồi trên máy bay, chị thấy màn hìn thông báo nhiệt độ bên ngoài máy bay là -420C. Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ trung

Toán Lớp 6: Chị Duyên đang ngồi trên máy bay, chị thấy màn hìn thông báo nhiệt độ bên ngoài máy bay là -420C. Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ trung bình bên ngoài cứ mỗi phút tăng lên 40C. Hỏi sau 8 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C?

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     Sau 8 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là
    -420+(40.8)=-100(độ C)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương