Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 5: a, Tìm số tự nhiên x biết: 5 chia hết cho (x+1) b, Chứng minh rằng A= 1 + 3 + 3^2 + 3^3+ 3^4+ 3^5 + . . .+ 3^98 + 3^99 chia

Toán Lớp 6: Câu 5:
a, Tìm số tự nhiên x biết: 5 chia hết cho (x+1)
b, Chứng minh rằng A= 1 + 3 + 3^2 + 3^3+ 3^4+ 3^5 + . . .+ 3^98 + 3^99 chia hết cho 4

Comments ( 2 )

 1. a ) Vì 5 \vdots ( x + 1 )
  => ( x + 1 ) ∈ Ư(5) = {-5 ; -1 ; 1 ; 5}
  => x ∈ {-6 ; -2 ; 0 ; 4}
  Mà x là số tự nhiên => x ∈ {0 ; 4}
  Vậy x ∈ {0 ; 4}
  b ) A = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + … + 3^98 + 3^99
  => A = ( 1 + 3 ) + ( 3^2 + 3^3 ) + ( 3^4 + 3^5 )+ … + ( 3^98 + 3^99 )
  => A = 1 . ( 1 + 3 ) + 3^2 . ( 1 + 3 ) + 3^4 . ( 1 + 3 ) + … + 3^98 . ( 1 + 3 )
  => A =1 . 4 + 3^2 . 4 + 3^4 . 4+ … + 3^98 . 4
  => A = 4 . ( 1 + 3^2 + 3^4 + … + 3^98 ) \vdots 4
  Vậy A \vdots 4
  #dtkc
   

 2. Mình trình bày trong ảnh nhe
   

  toan-lop-6-cau-5-a-tim-so-tu-nhien-biet-5-chia-het-cho-1-b-chung-minh-rang-a-1-3-3-2-3-3-3-4-3-5

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey