Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Cần gấp!!!!!!!(hứa vote đầy đủ). Chọn khẳng định sai: 3€ƯC(6;9) 4€ƯC(6;8) 12€BC(8;4) 20€BC(2;5) ƯCLN(15;90) là: BCNN(4;6;8;12;48) Cô A

Toán Lớp 6: Cần gấp!!!!!!!(hứa vote đầy đủ).
Chọn khẳng định sai:
3€ƯC(6;9)
4€ƯC(6;8)
12€BC(8;4)
20€BC(2;5)
ƯCLN(15;90) là:
BCNN(4;6;8;12;48)
Cô An dùng 1 000 000₫ để mua trà sữa tổ chức liên hoan cho cả lớp. Biết mỗi ly trà sữa có giá là 45 000₫. Hỏi cô An có thể mua nhiều nhất bao nhiêu ly trà sữa?
Nhanh nha ạ có j mik tick cho 5*+ ctrl hay nhất nha.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3∈ƯC(6;9) 
  Đúng,vì ƯC(6;9)={1;-1;3;-3)
  4∈ƯC(6;8)
  Sai,vì 6 ko chia hết cho 4.
  12∈BC(8;4)
  Đúng,vì BC(8;4)={0;8;12;16;24;…..}
  20∈BC(2;5)
  Đúng,vì BC(2;5)={0;10;20;30;….}
  ƯCLN(15;90)
  Ta có:15=3.5
  90=2.3².5
  ⇒ƯCLN(15;90)=3.5=15
  BCNN(4;6;8;12;48)
  Ta có:4=2²
  6=2.3
  8=2².4
  12=2².3
  48=2^4.3
  ⇒BCNN(4;6;8;12;48)=2^4.3=48
  ———————————————–
  Cô An có thể mua được số ly trà sữa là :
  22 ( ly ) dư  đồng .
  Vậy Cô An có thể mua được nhiều nhất  ly trà sữa.
  @xinhaynhat!
   
   

 2. Chọn khẳng định sai: 4€ƯC(6;8) vì 6 không thể chia hết cho 4
  ƯCLN(15;90) là: 15 
  BCNN(4;6;8;12;48): 48
  Cô An dùng 1 000 000₫ để mua trà sữa tổ chức liên hoan cho cả lớp. Biết mỗi ly trà sữa có giá là 45 000₫. Hỏi cô An có thể mua nhiều nhất bao nhiêu ly trà sữa?
  Giải
  Cô An có thể mua nhiều nhất:
  1,000,000 : 45,000 = 22 dư 10,000 (ly)
  Vậy cô An có thể mua nhiều nhất 22 ly
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình