Toán Lớp 6: Bài 7. Bạn Mai dùng 25 000 đồng mua bút. Có 2 loại bút: loại I giá 2000 đồng một cây, loại II giá 1500 đồng một cây. Bạn Mai mua được n

Toán Lớp 6: Bài 7. Bạn Mai dùng 25 000 đồng mua bút. Có 2 loại bút: loại I giá 2000 đồng một cây, loại II
giá 1500 đồng một cây. Bạn Mai mua được nhiều nhất bao nhiêu cây bút, nếu:
a/ Mai chỉ mua bút loại I.
b/ Mai chỉ mua bút loại II.
c/ Mai mua cả 2 loại với số lượng như nhau.
Bài 8. Một tàu hỏa chở 892 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang, mỗi khoang có 4 chỗ
ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch?
Bài 9. Khẩu phần ăn nhẹ bữa chiều của các bé mẫu giáo là một cái bánh. Nếu trường có 537
cháu thì phải mở bao nhiêu hộp bánh, biết rằng mỗi hộp có 16 chiếc bánh.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 7. Bạn Mai dùng 25 000 đồng mua bút. Có 2 loại bút: loại I giá 2000 đồng một cây, loại II giá 1500 đồng một cây. Bạn Mai mua được n”

 1. Bài 7
  a ) Bạn Mai mua được nhiều nhất số bút loại 1 là :
  25 000 : 2 000 = 12 ( cái )
  b ) Bạn Mai mua được nhiều nhất số bút loại 2 là :
  25 000 : 1 500 = 16 ( cái )
  c ) Mai mua 2 loại thì mua được nhiều nhất số cái bút là :
  25 000 : ( 2 000 + 1 500 ) = 7 ( cái )
  Bài 8
  Cần ít nhất số toa để chở hết số khách là :
  892 : 10 : 4 = 22 ( dư 12 )
  Vậy cần ít nhất 23 toa để chở hết số khách du lịch
  Câu 9
  Phải mở số hộp bánh là :
  537 : 16 = 33 ( dư 9 )
  Vậy cần mở ít nhất 34 hộp bánh
  #dtkc
   

 2. Giải đáp:
  Bài 7
  a) Ta có 25000 : 2000 = 12 (dư 1000)
  Vậy Mai mua được nhiều nhất 12 cây bút loại I.
  b) Ta có 25000 : 1500 = 16 (dư 1000)
  Vậy Mai mua được nhiều nhất 16 cây bút loại II
  c) Ta có 25000 : 3500 = 7 (dư 500)
  Vậy Mai mua được nhiều nhất 7 cây bút loại I và 7 cây bút loại II
  Bài 8
  Số người ngồi trong một toa:
  4.10 = 40 (người)
  Số toa tàu cần chở
  892 : 40 = 22 (dư 12)
  Đáp số : 23 toa
  Bài 9
  Ta có : 537 : 16 = 33,5625
  Làm tròn : 33,5625 = 34 (hộp)
  Đáp số : 34 hộp
  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!
   

Viết một bình luận