Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 2: Một hộp có 20% số bi là bi đỏ, 35% số bi là bi vàng, còn lại là bi xanh. Hỏi: a. Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm bao nhiêu phần t

Toán Lớp 6: Bài 2: Một hộp có 20% số bi là bi đỏ, 35% số bi là bi vàng, còn lại là bi xanh. Hỏi:
a. Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm bao nhiêu phần trăm số bi cả hộp?
b. Số bi xanh chiếm bao nhiêu phần trăm số bi cả hộp?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\\$ $\text{a,Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm số % số bi cả hộp là:}$
  $\\$ $\text{20%+35%=55%}$
  $\\$ $\text{b,Số bi xanh chiếm số % số bi cả hộp là:}$
  $\\$ $\text{100%-55%=45%}$
  $\\$ $\text{Đáp số:a,55%/b,45%}$
  $\\$ $\text{Chúc bn học tốt}$
  $\\$ $\text{Cho mik câu trả lời hay nhất nha}$

 2. Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm số phần trăm so với số bi cả hộp là : 
  20% + 35% = 55%  
  Tỉ số phần trăm của số bi xanh so với số bi cả hộp là : 
  100% – 55% = 45%  
          Đáp số : a ) 55% 
                          b ) 45% 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey