Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 1: Anh Nghĩa mua một đôi giày đang được giảm giá 15% vào đúng ngày sinh nhật của mình nên anh ấy được cửa hàng giảm thêm 80 000 đồ

Toán Lớp 6: Bài 1:
Anh Nghĩa mua một đôi giày đang được giảm giá 15% vào đúng ngày sinh nhật của mình nên anh ấy được cửa hàng giảm thêm 80 000 đồng nữa. Do đó số tiền anh Nghĩa phải trả cho đôi giày là 897 500 đồng. Tính giá niêm yết của đôi giày lúc chưa được giảm giá.
Bài 2:
Hai bạn Huy và Bảo góp tiền rủ nhau đi nhà sách để mua cuốn sách Math Challenge. Nếu mua 2 cuốn thì còn thiếu 20% tổng giá tiền. Do đó hay bạn quyết định mua một cuốn chia nhau đọc và còn dư 45000₫. Tìm giá tiền của cuốn sách Math Challenge.

Comments ( 2 )

 1. Bài 1
  Sau khi giảm 15% còn số tiền là:
       897 500 + 80 000 = 977 500 (đồng)
  Giá niêm yết của đôi giày lúc đầu là:
    977,500 : (100 – 15) × 100 = 1303,33 (đồng)
            Đáp số: 1303,33 đồng
  Bài 2:
  Giá tiền của cuốn sách là:
   45 000 : (100 – 50 – 20) × 50 = 75000 (đồng)

 2. Bài 1: Anh Nghĩa mua một đôi giày đang được giảm giá 15% vào đúng ngày sinh nhật của mình nên anh ấy được cửa hàng giảm thêm 80 000 đồng nữa. Do đó số tiền anh Nghĩa phải trả cho đôi giày là 897 500 đồng. Tính giá niêm yết của đôi giày lúc chưa được giảm giá.
  Bài 2: Hai bạn Huy và Bảo góp tiền rủ nhau đi nhà sách để mua cuốn sách Math Challenge. Nếu mua 2 cuốn thì còn thiếu 20% tổng giá tiền. Do đó hay bạn quyết định mua một cuốn chia nhau đọc và còn dư 45000₫. Tìm giá tiền của cuốn sách Math Challenge.
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   bài 1
  sau khi giảm 15 phần trăm còn số tiền là:
  897 500+80 000=977,500(đồng)
  giá niêm yết của đôi giày lúc chưa được giảm giá.
  977,500:(100-15)x100=1,303,333.333333333(đồng)
  vậy….
  bài 2:
  giá tiền của cuốn sách Math Challenge.
  45 000:(100-50-20)x50=75000

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )