Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: a,cho N bằng 7a5 cộng 8b4 biết a-b bằng 6 và N chia hết cho 9. b,tìm 2 số tự nhiên chia hết cho 9 biết tổng của chúng bằng …657 và hi

Toán Lớp 6: a,cho N bằng 7a5 cộng 8b4 biết a-b bằng 6 và N chia hết cho 9.
b,tìm 2 số tự nhiên chia hết cho 9 biết tổng của chúng bằng …657 và hiệu của chúng bằng 5…91.
c,tìm chữ số a biết 20a20a chia hết cho 7

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   Câu trả lời hay nhất nha!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Ta biết rằng một số và tổng các chữ số của nó có cùng số dư khi chia cho 9.
  Tổng 7a5− − − − + 8b4− − − − chia hết cho 9 nên (7 + a + 5 + 8 + b + 4) ⋮ 9
  ⇔ 24 + a + b ⋮ 9
  ⇒ a + b ∈ {3 ; 12}
  Vì a – b = 6 nên a + b > 3 do đó a + b = 12 (*).
  Từ a – b = 6 suy ra a = 6 + b thay vào (*) ta được:
  6 + b + b = 12 ⇒ b = 3 ⇒ a = 9
  Vậy a = 9; b = 3.
  *
  b)Vì hai số đó chia hết cho 9 nên tổng(hiệu) của chúng cũng chia hết cho 9
   *657  9.  * + 6 + 5 + 7 = * + 18  9.  * = 0 hoặc 9. Nhưng * > 0 nên * = 9
   5*91  9.  5 + * + 9 + 1 = 15 + *  9.  * = 3.
  Vậy tổng chúng là 9657, hiệu chúng là 5391
  Số bé là:
  (9657 – 5391) : 2 = 2133
  Số lớn là:
  9657 – 2133 = 7524.
  *
  c)20a20a20a chia hết cho7 khi và chỉ khi (202020)(aaa) chia hết cho 7 khi và chỉ khi 8000a mũ 3 chia hết cho 7 khi và chỉ khi a mũ 3 chia hết cho 7 khi và chỉ khi a chia hết cho 7 khi và chỉ khi a thuộc B(7)thuộc tập hợp {0;7;14;21;28;}
  Vậy a thuộc tập hợp {0;7;14;21;28;}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung