Toán Lớp 6: -5/9 × -6/13 + 5/-9 × -5/13 – 5/9

By Ngọc

Toán Lớp 6: -5/9 × -6/13 + 5/-9 × -5/13 – 5/9
Viết một bình luận