Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: tính chu vi hình tròn A có đường kính d=0,5 dm,có bán kính r=1\4

Toán Lớp 5: tính chu vi hình tròn A có đường kính d=0,5 dm,có bán kính r=1\4

Comments ( 2 )

 1. a, Chu vi hình tròn là :
       0,5 × 3,14 =1,57 (m²)
              Đáp số : 1,57m²
  b, Chu vi hình tròn là :
         1/4 ×2×3,14=1,57(m²)
              Đáp số : 1,57m²

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi hình tròn đó là:
  0,5×3,14=1,57 (dm)
  Đáp số: 1,57 dm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )