Toán Lớp 5: Tính 829,3+29,2-(212,45-123,56)

Toán Lớp 5: Tính
829,3+29,2-(212,45-123,56)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận