Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: so sánh 3/4 giờ … 45 phút 4 … 7/8 tính: 2 giờ 25 phút x 3 viết số thích hợp vào chỗ chấm 1566 cm3=..

Toán Lớp 5: so sánh
3/4 giờ … 45 phút 4 … 7/8
tính: 2 giờ 25 phút x 3
viết số thích hợp vào chỗ chấm
1566 cm3=……….m3
4,5 giờ=…..giờ…..phút
Tính nhanh
13,25 :0,5 +13,25 :0,15 +13,25:0,125

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:

   3/4 giờ = 45 phút 

  (Vì 1 giờ bằng 60 phút, 1/4 giờ = 15 phút.)

  4 > 7/8

  (vì 7/8 < 1)

  1566cm3 = 15,66m3

  4,5 giờ = 4 giờ 30 phút

  tính nhanh:

  13,25 :0,5 +13,25 :0,15 +13,25:0,125

  = 13,25 : (0,5 + 0,15 + 0,125)

  = 13,25 : 0,775

  = 17,1

  giúp mình 5 sao và ctlhn với nhé

   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )