Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao 32m,cạnh đấy tương ứng bằng 3/4 chiều cao.Hỏi mảnh đất đó rộng bao nhiêu mét vuông.

By Ayla

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao 32m,cạnh đấy tương ứng bằng 3/4 chiều cao.Hỏi mảnh đất đó rộng bao nhiêu mét vuông.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao 32m,cạnh đấy tương ứng bằng 3/4 chiều cao.Hỏi mảnh đất đó rộng bao nhiêu mét vuông.”

Viết một bình luận