Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao 32m,cạnh đấy tương ứng bằng 3/4 chiều cao.Hỏi mảnh đất đó rộng bao nhiêu mét vuông.

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao 32m,cạnh đấy tương ứng bằng 3/4 chiều cao.Hỏi mảnh đất đó rộng bao nhiêu mét vuông.

Comments ( 2 )

 1. Cạch đáy là:
  32xx3/4=24(m)
  Diện tích mảnh đất là:
  24xx32=768(m^2)
  Đáp số:……….

 2. # SAVAGE
  Cạnh đáy mảnh đất hình bình hành đó là:
  32 × 3/4 = 24 (m)
  Diện tích mảnh đất hình bình hành đó là:
  24 × 32 = 768 (m^2)
  Đáp số: 768 m^2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla