Toán Lớp 5: Một mảnh cười hình chữ nhật có nửa chu vi là 88m,chiều dài hơn chiều rộng 20m. A)Tính diện tính mảnh vườn. B)Người ta dành diện tích mả

By Nguyệt

Toán Lớp 5: Một mảnh cười hình chữ nhật có nửa chu vi là 88m,chiều dài hơn chiều rộng 20m.
A)Tính diện tính mảnh vườn.
B)Người ta dành diện tích mảnh đất để làm nhà.Diện tích đất còn lại để làm sân.
Viết một bình luận