Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 80 người ăn trong 24 ngày. Sau 6 ngày có thêm 10 người nữa đến đơn vị. Hỏi số gạo còn lại cho đơn vị ăn

Toán Lớp 5: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 80 người ăn trong 24 ngày. Sau 6 ngày có thêm 10 người nữa đến đơn vị. Hỏi số gạo còn lại cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa?( các suất ăn như nhau)

Comments ( 1 )

 1. 1 người ăn hết ngày là: 24 x 80=1920 ngày 
  có số người là: 80+10=90 người
  còn số này nữa trước khi thêm người là: 24- 6=18 người
  ăn số này nữa là : 90: 18 =5 ngày
  cho câu trả lời hay nhất
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )