Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một con cá có đuôi nặng 250g, đầu ngặng bằng đuôi và nửa thân, thân nặng bằng đầu và đuôi. Hỏi con cá nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Toán Lớp 5: Một con cá có đuôi nặng 250g, đầu ngặng bằng đuôi và nửa thân, thân nặng bằng đầu và đuôi. Hỏi con cá nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Comments ( 2 )

 1. Một con cá có đuôi nặng 250g, đầu nặng bằng đuôi và nửa thân, thân nặng bằng đầu và đuôi. Hỏi con cá nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cá=đầu+thân+đuôi
  Cá =đuôi +1/2thân +thân +đuôi
  Đuôi nặng:250g
  Con cá=250+1/2 thân+thân +250
  Con cá=250+1/2thân +đầu +250+250
  Con cá=250+1/2
  thân+1/2thân+250=250+250
  Cá = thân +1000
  Cá =1000×2=2000g=2kg
  Đáp số :2kg
   

 2. Con cá = đầu + thân + đuôi
  Con cá = đuôi + 1/2 thân + thân + đuôi
  Thay đuôi nặng 250g ta có :
  Con cá = 250 + 1/2 thân + thân + 250 
  Con cá = 250 + 1/2 thân + đầu + 250 + 250
  Con cá = 250 + 1/2 thân + 1/2 thân + 250 + 250 + 250
  Con cá = thân + 1000
  Con cá = 1000 xx 2 = 2000g = 2kg
  Đáp số : 2kg
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )