Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 9,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Toán Lớp 5: May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 9,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Comments ( 2 )

 1. $\text{Ta có: 9,5 : 2,8 = 3 ( dư 1,1 )}$
  $\text{⇒ May được nhiều nhất 3 bộ quần áo và thừa ra 1,1 m vải.}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

 2. 9,5m vải thì may được nhiều nhất :
  9,5 : 2,8 = 3 ( dư 1,1 m vải )
  Đáp số : 3 bộ quần áo dư 1,1 m vải
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thảo