Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: làm vài câu nha: 1(1+2+3+…+50×11×9-900 ×0,1-9 25,76-(43-400×0,1-300×0,01) 2 Một tốp thợ 6 người trong 7 ngày đóng được 105 bộ bàn ghế

Toán Lớp 5: làm vài câu nha:
1(1+2+3+…+50×11×9-900 ×0,1-9
25,76-(43-400×0,1-300×0,01)
2 Một tốp thợ 6 người trong 7 ngày đóng được 105 bộ bàn ghế. Hỏi tốp thợ 10 người đóng 200 bộ bàn ghế trong bao nhiêu ngày ?

Comments ( 1 )

  1. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 0,7 km chiều rộng 3,4 chiều dài Hỏi khu vườn đó diện tích bao nhiêu hecta bao nhiêu km vuông

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân