Toán Lớp 5: Hãy chọn đáp án sai Em có thể chèn được âm thanh vào trang đầu của bài trình chiếu Em có thể chèn vào mỗi trang trình chiếu một bài hát

By Hiểu Vân

Toán Lớp 5: Hãy chọn đáp án sai
Em có thể chèn được âm thanh vào trang đầu của bài trình chiếu
Em có thể chèn vào mỗi trang trình chiếu một bài hát riêng biệt
Em chỉ có thể chèn được âm thành vào trang cuối cùng của bài trình chiếu
Tệp âm thanh chỉ được phát khi nháy chuột hoặc phát tự động.
Viết một bình luận