Toán Lớp 5: giúp mình phép này nhé (X-12,76)x2=30 X-17:2,1=3,3

By Bình

Toán Lớp 5: giúp mình phép này nhé
(X-12,76)x2=30
X-17:2,1=3,3

0 bình luận về “Toán Lớp 5: giúp mình phép này nhé (X-12,76)x2=30 X-17:2,1=3,3”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x-12,76) xx 2=30
  x-12,76=30:2
  x-12,76=15
  x=15+12,76
  x=27,76
  __________________________
  x-17:2,1=3,3
  x-170/21=33/10
  x-1700/210=693/210
  x=693/210+1700/210
  x=2393/210

  Trả lời

Viết một bình luận