Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: :) ĐỐ ai làm được toán vui nhé ko cay nha Hôm nay là ngày 12 tháng 3, thì thứ 3 tuần sau của thắng 3 là ngày nào lu ý chụp hình cho m

Toán Lớp 5: 🙂 ĐỐ ai làm được toán vui nhé ko cay nha
Hôm nay là ngày 12 tháng 3, thì thứ 3 tuần sau của thắng 3 là ngày nào
lu ý chụp hình cho mình coi nha ko cop trên mạng :3

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  ngày 19 bởi vì:
   

  toan-lop-5-do-ai-lam-duoc-toan-vui-nhe-ko-cay-nha-hom-nay-la-ngay-12-thang-3-thi-thu-3-tuan-sau

 2. #osakaff
  Hôm nay là ngày 12 tháng 3, thì thứ 3 tuần sau của tháng 3 là ngày nào?
  -là ngày 19 tháng 3
  vì 1 tuần = 7 ngày
  =>12 + 7 = 19

  toan-lop-5-do-ai-lam-duoc-toan-vui-nhe-ko-cay-nha-hom-nay-la-ngay-12-thang-3-thi-thu-3-tuan-sau

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )