Toán Lớp 5: ĐE CƯƠNG ÔN TẬP KIẾN THỨC CHUNG Bài 1: Tinh nhẩm : 1,23 x 10 = .3. 34,5: 10 =-.31- 24,5 x 0,01 24 x 0,125 = Bài 2: Tìm x 0,01 x 1

Toán Lớp 5: ĐE CƯƠNG ÔN TẬP KIẾN THỨC CHUNG
Bài 1: Tinh nhẩm :
1,23 x 10 = .3.
34,5: 10 =…..31….
24,5 x 0,01
24 x 0,125 =
Bài 2: Tìm x
0,01 x 100 = .A…
34,5 : 100 =.Q..34.5..
201,4 0,01=..
9: 0,5
3,45 x 1000 .345.Q……
34,5 1000 =Q4.5…..
16 x 0,25 =
7: 0,2 =
a)
x x 3,9 +x x 0,1 = 2,7
b) 12,3 : x – 4.5:x= 15

0 bình luận về “Toán Lớp 5: ĐE CƯƠNG ÔN TẬP KIẾN THỨC CHUNG Bài 1: Tinh nhẩm : 1,23 x 10 = .3. 34,5: 10 =-.31- 24,5 x 0,01 24 x 0,125 = Bài 2: Tìm x 0,01 x 1”

 1.  Bài 1 :

    1,23 x 10 = 12,3

     34,5 : 10 = 3,45

     24,5 x 0,01 = 0,245

     24 x 0,125 = 3

  Bài 2 :
     0,01 x 100 = 1

     34,5 : 100 = 34,5 

      201,4 x 0,01 = 2,014 { mk nghĩ vậy }

       9 : 0,5 = 18

     3,45 x 1000, 345 = 3451,19025 { mk nghĩ vậy }

     34,5 x 1000 = 34500 { mk nghĩ vậy }

      16 x 0,25 = 4

      7 : 0,2 = 3,5

  Bài 3 :

  a. X x 3,9 + X x 0,1 = 2,7

     X x 3,9  + 0,1 = 2,7

           X x 4 = 2,7

           X       = 2,7 : 4

            X       = 0,675

  b. 12,3 : x – 4,5 : X = 15

     { 12,3 – 4,5 } : X = 15

       7,8   : X = 15

                 X = 7,8 : 15 

                 X = 0,52

   

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   1 tính nhẩm :

  1,23 x 10 = 12,3

  34,5 : 10 = 3,45

  24,5 x 0,01 = 0,245

  24 x 0,125 = 3

  bai 2 tìn x :
  0,01 x 100 = 1

  34,5 : 100 = 34,5

  201,4 0,01 mình ko biết dấu gì

  9 : 0,5 = 18

  3,45 x 1000 . 345 dấu chấm mình ko biết là gì viết cho rõ vào viết thế này ai mà làm

  34,5 1000 = viết cũng ko rõ

  16 x 0,25 = 4

  7 : 0,2 = 35

  X x 3,9 + X x 0,1 = 2,7

  X x 3,9  + 0,1 = 2,7

  X x 4 = 2,7

  X       = 2,7 : 4

  X       = 0,675

  12,3 : x – 4,5 : x = 15

  dạng này mình ko biết

Viết một bình luận