Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi Tính( thương lấy đến 2 chữ số ở phần thập phận) a,308 : 5,5 b,1649 : 4,85 72 : 34 1041, 3 : 267 962 : 58 18 : 0,24 giải ra

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi Tính( thương lấy đến 2 chữ số ở phần thập phận)
a,308 : 5,5
b,1649 : 4,85
72 : 34
1041, 3 : 267
962 : 58
18 : 0,24
giải ra cẩn thận nha đặt ra rồi tính nha

Comments ( 1 )

 1. a) 56
  b) 340
  c) 2 ( dư 4 )
  d) 3,9
  e) 16 ( dư 34 )
  f) 75
  Xin câu trả lời hay nhất + Cảm ơn + 5 sao.  

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )