Toán Lớp 5: Có hai chiếc bánh ngọt hình khối lập phương. Biết rằng độ dài cạnh chiếc bánh thứ nhất gấp đôi độ dài cạnh chiếc bánh thứ hai. Hỏi thể

Toán Lớp 5: Có hai chiếc bánh ngọt hình khối lập phương. Biết rằng độ dài cạnh chiếc bánh thứ nhất gấp đôi độ dài cạnh chiếc bánh thứ hai. Hỏi thể tích chiếc bánh thứ nhât gấp bao nhiêu lần chiếc bánh thứ hai?
A. 2 lần B. 4 lần C. 6 lần D. 8 lần
Bạn An cần trang trí một bức tường hình chữ nhật có chiều dài là 5m, chiều rộng là 3,8m bằng cách dán các tờ giấy hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 0,5m. Khi dán, mỗi tờ giấy đều sát tường hoặc còn thiếu sẽ được cắt vừa đủ từ một tờ giấy. Tính số tờ giấy cần ít nhất để dán phòng?
A. 80 B. 76 C. 70 D. 72

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:Bài 1)Giải đáp D
  Bài 2):Giải đáp B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  Ta có:cạnh chiếc bánh số 1 là: 2a
   cạnh chiếc bánh số 2 là :a
  Thể tích chiếc bánh số 1 là:
  2a x 2a x 2a =8aaa
  Thể tích chiếc bánh số 2 là:
  a x a x a =aaa
  Hỏi tỉ số giữa chiếc bánh thứ nhất và chiếc bánh thứ hai là:
  8aaa/aaa=8
  Vậy thể tích chiếc bánh thứ nhất gấp 8 lần chiếc bánh thứ hai.
  Chọn đáp án D.(chỗ 8aaa/aaa =8 thì mình rút gọn aaa với aaa đi thì được 8 nhé)
  Bài 2:
  Diện tích bức tường hình chữ nhật là:
  5 x 3.8=19(m2)
  Diện tích các tờ giấy hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 0,5m là:
  0.5 x 0.5 =0.25(m2)
  Số tờ giấy cần ít nhất để dán phòng là:
  19 : 0.25=76(tờ giấy)
  Đáp số:76 tờ giấy.
      Chọn đáp án B.
         Gửi bạn!
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có hai chiếc bánh ngọt hình khối lập phương. Biết rằng độ dài cạnh chiếc bánh thứ nhất gấp đôi độ dài cạnh chiếc bánh thứ hai. Hỏi thể tích chiếc bánh thứ nhât gấp bao nhiêu lần chiếc bánh thứ hai?
  A. 2 lần                        B. 4 lần                               C. 6 lần
  D. 8 lần
  *Cách tính thể tích hình lập phương là : a x a x a
  Mà cạnh bánh thứ nhất gấp 2 lần cạnh chiếc bánh thứ hai nên ta có : a x 2 x a x 2 x a x 2= a x a x a x 8
  ⇒Thể tích chiếc bánh thứ nhất gấp 8 lần thể tích chiếc bánh thứ hai
  Bạn An cần trang trí một bức tường hình chữ nhật có chiều dài là 5m, chiều rộng là 3,8m bằng cách dán các tờ giấy hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 0,5m. Khi dán, mỗi tờ giấy đều sát tường hoặc còn thiếu sẽ được cắt vừa đủ từ một tờ giấy. Tính số tờ giấy cần ít nhất để dán phòng?
  A. 80                            B. 76                                 C. 70
  D. 72
  Ta có : Diện tích bức tường hình chữ nhật : 5 x 3,8 = 19
            Diện tích miếng dán hình vuông : 0,5 x 0,5 = 0,25
            Cần số miếng dán là : 19 : 0,25 = 76

  Trả lời

Viết một bình luận